Sergiana Poiana Mărului

Obiectivul permanent- Hight Level

Pentru grupul Sergiana obiectivele propuse sunt atinse unul câte unul. Dacă în anii anteriori obiectivul era obținerea certificatului IFS, între timp odată cu obținerea acestuia obiectivul a devenit menținerea cotaţiei High Level în ceea ce priveşte certificarea IFS Food. Certificările acordate  în baza acestor standarde se obţin în urma unei auditări generale din punct de vedere al calităţii, aceasta presupunând analiza parametrilor de producţie şi a tuturor proceselor tehnologice desfăşurate în unitatea de producţie.

Standardele evolueză de la an la an, sunt completate cu noi cerinţe, pot apărea chiar şi capitole noi. De aceea recertificările şi rezultatele pe care le-a obţinut grupul la aceste auditări  sunt importante şi demonstrează că evoluția lor este în pas cu cerinţele internaţionale.

Odată cu obţinerea certificatului IFS în anii anteriori, pentru noi s-a deschis un nou traseu de certificări şi recertificări. Nu greşesc dacă spun că în această direcţie lucrăm în permanenţă, chiar şi acum (n.n. – 15 martie) când traversăm etape noi de auditare. Obiectivul nostru este să obţinem certificarea IFS la standard High Level.” Acest fragment dintr-o declaraţie anterioară a managerului de producţie Ramona Muntean este cea mai bună introducere atunci când ne propunem să vorbim despre Sergiana Poiana Mărului şi certificările internaţionale de calitate. O  corectură este însă admisă: între timp obiectivul nostru a devenit păstrarea cotaţiei High Level în ceea ce priveşte certificarea IFS Food. Asta deoarece rezultatele auditărilor de calitate care duc la obţinerea certificării ne situează de mai mult timp pe o treaptă corespunzătoare cotaţiei High Level.

O scurtă paranteză ne-ar putea ajuta să înţelegem mai bine ce este şi care este mecanismul de acordare a acestei certificări. Standardul alimentar IFS (International Food Standard) este recunoscut la nivel international de către Global Food Safety Initiative, un forum  care dezvoltă la scară mondială sisteme şi măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a siguranţei alimentare. Certificările acordate  în baza acestor standarde se obţin în urma unei auditări generale din punct de vedere al calităţii, aceasta presupunând analiza parametrilor de producţie şi a tuturor proceselor tehnologice desfăşurate în unitatea de producţie. Mai mult chiar, atunci când procesele respective au implicaţii  în direcţia calităţii produselor, auditarea depăşeşte limitele unităţii de producţie. Sistemul de evaluare presupune acordarea unui punctaj procentual care măsoară îndeplinirea sau neîndeplinirea cerinţelor  pentru fiecare capitol al standardului. “Standardele evolueză şi ele, de la an la an sunt completate cu noi cerinţe, pot apărea chiar şi capitole noi. De aceea recertificările şi rezultatele pe care le-am obţinut la aceste auditări  sunt importante şi demonstrează că şi noi evoluăm în pas cu cerinţele internaţionale” – a subliniat în această direcţie  Adriana Chima, manager de calitate. Ea a arătat că un capitol la care Sergiana Poiana Mărului a obţinut punctaj maxim este evaluarea furnizorilor din punct de vedere al siguranţei alimentare şi a autenticităţii produselor achiziţionate de la aceştia. “ Frauda alimentară este un nou capitol din versiunea de anul acesta a standardului şi vizează evaluarea furnizorilor din punctul de vedere al potenţialelor falsificări în ceea ce priveste produsele livrate” – a adăugat ea dând  un exemplu de înnoire a standardelor. Ea a menţionat că punctajul  obţinut în această direcţie este rezultatul colaborării directe cu furnizorii care sunt menţinuţi de mulţi ani pentru că au înţeles şi răspund  solicitărilor privind calitatea produselor.

Referindu-se la capitolul îmbunătăţiri ale capacităţii de urmărire a procesului de fabricaţie, Adriana Chima a nominalizat dezvoltarea softului de control al procesului tehnologic şi perfecţionarea constantă a analizei de management a fiecărui modul de pe acest traseu. Un exemplu referitor la preocuparea pentru siguranţa alimentară, dincolo de tot ce înseamnă investiţiile în utilaje performante şi modernizarea spaţiilor de producţie, a fost achiziţionarea unui tester mobil performant care le permite tehnologilor să facă analize chiar în spaţiile de producţie, fără să se deplaseze în laborator. Aceste analize  se fac rapid şi cu mare precizie, iar controlul riscului de contaminare microbiologică a devenit mai lesne de realizat oricând şi în orice punct al traseului de producţie. “Pentru consumatorii produselor Sergiana, certificarea IFS înseamnă, în primul rând, siguranţă alimentară. Asta se traduce prin faptul că tot ce producem la Poiana Mărului respectă normele şi standardele locale şi internaţionale ale industriei alimentare, iar tot ce este înscris pe etichetă este real adevărat” – a concluzionat Adriana Chima.

În final, deşi nu reprezintă încă o informaţie oficială, simţim nevoia să spunem că auditările IFS finalizate în luna iulie arată  o creştere a punctajului obţinut de producătorul Sergiana Prodimpex în rapor cu rezultatele din 2018, de la 95%, la 98%. Cu alte cuvinte, marca Sergiana Poiana Mărului rămâne High Level.

Atât pentru grupul Sergiana cât și pentru cumpărători obținerea acestor certificări este un motiv de mândrie și recunoștiință a întregii activități.

Lasă un răspuns